Under udarbejdelse

 • Alle
 • Andet
 • Børn
 • Cornea
 • Externa
 • Glaukom
 • Internationale
 • Katarakt
 • Neuro
 • Nuværende Guidelines
 • Nyheder
 • Retina
 • Retina
 • Tidligere Guidelines
Dry Eye Disease – Nordic Guidelines 2022

Ny udgave!

Specialespecifikke kurser 2023

Hermed information om specialespecifikke kurser i 2023: Specialespecifikke kurser 2023 Kalender specialespecifikke kurser 2023

Oplysninger om kursusrækken i 2022 – OPDATERET OKTOBER 2022

Hermed liste over specialespecifikke kurser i 2022: Specialespecifikke kurser 2022 Kalender specialespecifikke kurser 2022 (1)

Retningslinje for Okulære Melanomer

Von Hippel-Lindau retningslinje

Tumor i øjenhulen

Vejledning til udredning og henvisning af patienter med en retinal arterie okklusion

Struktur for kliniske retningslinjer

Struktur for kliniske retningslinjer i Dansk Oftalmologisk Selskab

DOS vejledning om AMD og kosttilskud

Genbehandling af øjeninstrumenter

VKC Klinisk retningslinje 1. september 2021

IIH Referenceprogram

Referenceprogram for idiopatisk, intrakraniel hypertension IIH referenceprogram

Kræft i øjet – information fra Kræftens Bekæmpelse

Vi henviser til Kræftens Bekæmpelses hjemmeside: https://www.cancer.dk/kraeft-i-oejet/

Sikkerhedsinformation fra Lægemiddelstyrelsen – Eylea

Hermed sikkerhedsinformation vedrørende Eylea fra Lægemiddelstyrelsen: Sikkerhedsinformation vedr. Eylea

Sidste nyt om EBO eksamen

Venligst se vedhæftede: ND Letter 22nd Feb 2021 Der er nu åbnet for registrering: EBO Application 2021

Instruks præ- og postseptal cellulitis hos børn og unge

Denne instruks er fra Dansk Pædiatrisk Selskab.

Sidste nyt om EBO eksamen

Venligst se vedhæftede: ND Letter 22nd Feb 2021 Der er nu åbnet for registrering: EBO Application 2021

EGS guidelines om glaukom

Terminology and guidelines for glaucoma 5th edition EGS

Synsfeltskrav til kørekort

Hermed undersøgelse for synsfeltskrav til kørekort. Vejledende anbefalinger.

Udredning af arveligt betingede øjensygdomme

Holdningspapir udarbejdet i 2020 af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Oftalmologisk Selskab og Dansk Selskab for medicinsk Genetik.

Klinisk retningslinje for behandling af katarakt hos børn i aldersgruppen 0-6 år

DOS Refraktionskirurgi anbefalinger 2020

Forebyggelse af myopi-progression hos børn – en evidensopdatering

Vejledende retningslinjer for behandling af herpes simplex og herpes zoster keratit

Vejledende anbefalinger for glaukom screening ved familiær disposition for glaukom

National klinisk retningslinje for behandling af aldersbetinget grå stær

AK vejledning – Antikoagulationsbehandling i forbindelse med øjenoperationer

National retningslinje for screening af diabetisk retinopati

Hermed den nyeste retningslinje for screening af diabetisk retinopati:

National klinisk retningslinje for behandling af katarakt hos børn i aldersgruppen 0-6 år

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af diabetisk maculaødem (Medicinrådet/RADS)

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af våd aldersrelateret maculadegeneration (våd AMD) (Medicinrådet/RADS)

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af retinal veneokklusion (Medicinrådet/RADS)

   

Aldersrelateret maculadegeneration (AMD): Retningslinjer for henvisning, behandling, kontrol og afslutning.

AMD og kosttilskud

National klinisk retningslinje for behandling af høfeber (allergisk rhinokonjunktivitis)

Stadig gældende 2022.

EGS guidelines, 4. udgave

Overskydende hud på øvre øjenlåg – faglige visitationsretningslinjer

Vejledende kliniske retningslinier for screening og behandling af ROP i Danmark

Kliniske retningslinier for diabetisk øjensygdom – retningslinier for screening, forebyggelse og behandling

Anbefalinger vedrørende refraktionskirurgi