Under udarbejdelse

 • Alle
 • Andet
 • Børn
 • Cornea
 • Externa
 • Glaukom
 • Internationale
 • Katarakt
 • Neuro
 • Nuværende Guidelines
 • Nyheder
 • Retina
 • Retina
 • Tidligere Guidelines
Genbehandling af øjeninstrumenter

VKC Klinisk retningslinje 1. september 2021

Vejledning til udredning og henvisning af patienter med en retinal arterie okklusion

Oplysninger om kursusrækken 2021 – OPDATERET 20. AUGUST 2021

Hermed opdaterede lister over kursusrækken forår og efterår 2021: Specialespecifikke kurser 2021 – 20-08-2021 Kalender specialespecifikke kurser 2021 – 20-08-2021

Oplysninger om kursusrækken i 2022 – OPDATERET JUNI

Hermed liste over specialespecifikke kurser i 2022: Specialespecifikke kurser 2022 – opdateret juni 2021 Kalender specialespecifikke kurser 2022

IIH Referenceprogram

Referenceprogram for idiopatisk, intrakraniel hypertension IIH referenceprogram

Kræft i øjet – information fra Kræftens Bekæmpelse

Vi henviser til Kræftens Bekæmpelses hjemmeside: https://www.cancer.dk/kraeft-i-oejet/

Sikkerhedsinformation fra Lægemiddelstyrelsen – Eylea

Hermed sikkerhedsinformation vedrørende Eylea fra Lægemiddelstyrelsen: Sikkerhedsinformation vedr. Eylea

Sidste nyt om EBO eksamen

Venligst se vedhæftede: ND Letter 22nd Feb 2021 Der er nu åbnet for registrering: EBO Application 2021

Instruks præ- og postseptal cellulitis hos børn og unge

Denne instruks er fra Dansk Pædiatrisk Selskab.

Sidste nyt om EBO eksamen

Venligst se vedhæftede: ND Letter 22nd Feb 2021 Der er nu åbnet for registrering: EBO Application 2021

EGS guidelines om glaukom

Terminology and guidelines for glaucoma 5th edition EGS

DOS vejledning om AMD og kosttilskud

Synsfeltskrav til kørekort

Hermed undersøgelse for synsfeltskrav til kørekort. Vejledende anbefalinger.

DOS Refraktionskirurgi anbefalinger 2020

Udredning af arveligt betingede øjensygdomme

Holdningspapir udarbejdet i 2020 af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Oftalmologisk Selskab og Dansk Selskab for medicinsk Genetik.

Klinisk retningslinje for behandling af katarakt hos børn i aldersgruppen 0-6 år

Forebyggelse af myopi-progression hos børn – en evidensopdatering

Vejledende retningslinjer for behandling af herpes simplex og herpes zoster keratit

Vejledende anbefalinger for glaukom screening ved familiær disposition for glaukom

Retningslinje for Okulære Melanomer

National klinisk retningslinje for behandling af aldersbetinget grå stær

AK vejledning – Antikoagulationsbehandling i forbindelse med øjenoperationer

Overskydende hud på øvre øjenlåg – faglige visitationsretningslinjer

National retningslinje for screening af diabetisk retinopati

Hermed den nyeste retningslinje for screening af diabetisk retinopati:

National klinisk retningslinje for behandling af katarakt hos børn i aldersgruppen 0-6 år

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af diabetisk maculaødem (Medicinrådet/RADS)

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af våd aldersrelateret maculadegeneration (våd AMD) (Medicinrådet/RADS)

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af retinal veneokklusion (Medicinrådet/RADS)

   

Aldersrelateret maculadegeneration (AMD): Retningslinjer for henvisning, behandling, kontrol og afslutning.

Dry Eye Disease – Nordic Guidelines 2016

AMD og kosttilskud

National klinisk retningslinje for behandling af høfeber (allergisk rhinokonjunktivitis)

EGS guidelines, 4. udgave

Vejledende kliniske retningslinier for screening og behandling af ROP i Danmark

Kliniske retningslinier for diabetisk øjensygdom – retningslinier for screening, forebyggelse og behandling

Anbefalinger vedrørende refraktionskirurgi