Oversigt

Uddannelsesudvalg:
Lisbeth Sandfeld (Formand – Hovedkursusleder)
Chris Bath Søndergaard
Peter Toft
Majbrit Lind
Anne Wiencke
Ann Sofia Skou Thomsen
Per Flesner
Morten Bøgelund Larsen
Peter Skov Jensen

Diagnose og DRG udvalg:
Niklas Telinius (formand)
Tarek Ibrahim Osman Belal
Anders Kruse
Marie Louise Høgsbro
Lars Holm
Peter Jeppesen (DØO)

Repræsentantskab i LVS:
Daniella Bach-Holm
Line Kessel
Oliver Klefter

Udvalg for Patientforløb og kliniske retningslinjer:
Line Kessel (formand)
Morten la Cour
Jakob Grauslund,
Jesper Hjortdal
Yousif Subhi

Diabase udvalg:
Nis Andersen (formand)
Daniella Bach-Holm (DOS repræsentant)
Peter Jeppesen (DØO)

Dansk Diabetes Register (NDDR)
Nis Pedersen, DOS-repræsentant i databasestyregruppen

Sundhedsstyrelsens inspektor ved uddannelsesafdelinger:
Region Øst
Overlæge Anne Wiencke, Rigshospitalet/Glostrup
Overlæge Daniella Bach-Holm, Rigshospitalet/Glostrup
Reservelæge Ann Sofia Skou Thomsen, Rigshospitalet/Glostrup
Afdelingslæge Asrin Rasul, Rigshospitalet/Glostrup
Region Nord
Overlæge Jesper Engholt Eriksen, Aarhus Universitetshospital
Overlæge Søren Malling, Aalborg Universitetshospital
Reservelæge Thomas Stax, Aarhus Universitetshospital
Afdelingslæge Peter Skov Jensen, Aarhus Universitetshospital
Region Syd
Overlæge Majbrit Lind, Odense Universitetshospital
Afdelingslæge Nikolaj Gram, Sygehus Lillebælt
Afdelingslæge Ulrik Frydkjær-Olsen, Odense Universitetshospital
Afdelingslæge Keea Treu Grønbech, Odense Universitetshospital

Regionale ansættelsesudvalg angående uddannelsesstillinger:
Region Øst, Syd og Nord: Chris Bath Søndergaard

Uddannelsessøgende læger udpeget af DOS/FAYO:
Region Øst: Ann Sofia Skou Thomsen (Anne Willerslev)
Region Syd: Morten Bøgelund Larsen (Thomas Lee Torp)
Region Nord:  Thomas Lohne Nørregaard (Maja Dickenson)

Regionale uddannelsesudvalg:
Uddannelsessøgende læger udpeget af DOS/FAYO:
Region Øst: Asrin Rasul/Anders Tholstrup
Region Nord: Iben Bach Damgaard/Victor H. Wegger

Fagkyndig Komité i Øjenforeningen Værn om Synet udpeget af Øjenforenings Hovedbestyrelse:
Peter Jeppesen (formand)

Fagkyndig komité i Øjenforeningen Værn om Synet indstillet af Bestyrelsen i DOS:
Henrik Vorum
Peter Bjerre Toft
Jens Lindegaard
Jakob Grauslund
Toke Bek
Torben Lykke Sørensen
Jens Folke Kiilgaard

Hovedbestyrelsesmedlemmer i Øjenforeningen Værn om Synet udpeget af Bestyrelsen i DOS:
Morten la Cour

Line Kessel (er medlem af repræsentantskabet udpeget af DOS)
Flemming Møller (er medlem af repræsentantskabet udpeget af DOS)
Daniella Bach-Holm (er medlem af repræsentantskabet udpeget af DOS)

Arbejdsgruppe ang. von Hippel Lindaus sygdom, udnævnt af DOS:
Dorte Ancher Larsen

Kommitteret i Synoptikfonden udpeget af Bestyrelsen i DOS:
Jesper Hjortdal

Formand for Medicinrådets fagudvalg for dyr øjenmedicin, indstillet af DOS:
Toke Bek

Nationalt specialistnetværk (arbejdsgruppe) under Nationalt Genom Center:
Optalmologi – patienter med arvelige øjensygdomme. Indstillet af DOS:
Tomas Ilginis

Ankenævnet for Patienterstatningen – Styrelsen for Patientklager:
Peter Bjerre Toft
Jesper Østergaard Hjortdal
Anders Ramløv Ivarsen
Daniella Bach-Holm
Nikolaj Carsting Bjerrum
Anders Kruse
Inge Stendevad Nielsen

Klagesagsbehandlingen – Klagecentret, Styrelsen for Patientklager:
Jens Christian Nørregaard
Jesper Thulesen
Daniella Bach-Holm
Jimmi Wied
Jacob Thorup
Inge Stendevad Nielsen
Peter Jeppesen
Anders Kruse
Katja Christina Schielke

Acta Ophthalmologicas bestyrelse (Danske medlemmer):
Morten La Cour
Jesper Hjortdal

Nordisk Oftalmologisk komité (NOK):
Jesper Hjortdal
Peter Jeppesen (udpeget af DØO)

AAO Advisory Board – danske repræsentanter:
Daniella Bach-Holm
Steffen Heegaard

European Board of Ophthalmology (EBO):
Jens Folke Kiilgaard
Lotte Welinder (udpeget af DØO)

International Agency for Prevention of Blindness:
Kamilla Rothe Nissen

Revisor for Dansk Oftalmologisk Selskab:
Steffen Heegaard

Council of European Ophthalmological Society (SOE):
Steffen Heegaard

Union Européene des Médicins Spécialistes (UEMS):
Jens Folke Kiilgaard

International Federation of Ophthalmological Societies (IFOS):
Steffen Heegaard

European University Professors of Ophthalmology (EUPO):
Steffen Heegaard