Oversigt

Uddannelsesudvalg:
Lisbeth Sandfeld (Formand – Hovedkursusleder)
Chris Bath Søndergaard
Peter Toft
Majbrit Lind
Anne Wiencke
Ann Sofia Skou Thomsen
Per Flesner
Morten Bøgelund Larsen
Peter Skov Jensen

DRG-udvalg:
Tarek Ibrahim Osman Belal (formand)
Anders Kruse
Marie Louise Høgsbro
Niklas Telinius
Lars Holm

Repræsentantskab i LVS:
Daniella Bach-Holm
Line Kessel

Udvalg for Patientforløb og kliniske retningslinjer:
Line Kessel (formand)
Morten la Cour
Jakob Grauslund,
Jesper Hjortdal
Yousif Subhi

Diabase udvalg:
Nis Andersen (formand)
Daniella Bach-Holm (DOS repræsentant)
Jens Andresen (DØO)

Sundhedsstyrelsens inspektor ved uddannelsesafdelinger:
Region Øst
Overlæge Anne Wiencke, Rigshospitalet/Glostrup
Overlæge Daniella Bach-Holm, Rigshospitalet/Glostrup
Reservelæge Ann Sofia Skou Thomsen, Rigshospitalet/Glostrup
Reservelæge Asrin Rasul, Rigshospitalet/Glostrup
Region Nord
Overlæge Jesper Engholt Eriksen, Aarhus Universitetshospital
Overlæge Søren Malling, Aalborg Universitetshospital
Reservelæge Thomas Strax, Aarhus Universitetshospital
Reservelæge Peter Skov Jensen, Aarhus Universitetshospital
Region Syd
Overlæge Majbrit Lind, Odense Universitetshospital
Afdelingslæge Nikolaj Gram, Sygehus Lillebælt
Første reservelæge Ulrik Frydkjær-Olsen, Odense Universitetshospital
Første reservelæge Keea Treu Grønbech, Odense Universitetshospital

Regionale ansættelsesudvalg angående uddannelsesstillinger:
Region Øst, Syd og Nord: Chris Bath Søndergaard

Udpeget af DOS/FAYO:
Region Øst: Ann Sofia Skou Thomsen (Asrin Rasul)
Region Syd: Morten Bøgelund Larsen (Thomas Lee Torp)
Region Nord:  Thomas Lohne Nørregaard (Maja Dickenson)

Fagkyndig Komité i Øjenforeningen Værn om Synet udpeget af Øjenforenings Hovedbestyrelse:
Peter Jeppesen (formand)

Fagkyndig komité i Øjenforeningen Værn om Synet indstillet af Bestyrelsen i DOS:
Henrik Vorum
Peter Bjerre Toft
Jens Lindegaard
Jakob Grauslund
Toke Bek
Torben Lykke Sørensen
Jens Folke Kiilgaard

Hovedbestyrelsesmedlemmer i Øjenforeningen Værn om Synet udpeget af Bestyrelsen i DOS:
Morten la Cour

Line Kessel (er medlem af repræsentantskabet udpeget af DOS)
Flemming Møller (er medlem af repræsentantskabet udpeget af DOS)
Daniella Bach-Holm (er medlem af repræsentantskabet udpeget af DOS)

Arbejdsgruppe ang. von Hippel Lindaus sygdom, udnævnt af DOS:
Dorte Ancher Larsen

Kommitteret i Synoptikfonden udpeget af Bestyrelsen i DOS:
Jesper Hjortdal

Formand for Medicinrådets fagudvalg for dyr øjenmedicin, indstillet af DOS:
Toke Bek

Ankenævnet for Patienterstatningen – Styrelsen for Patientklager:
Peter Bjerre Toft
Jesper Østergaard Hjortdal
Anders Ramløv Ivarsen
Daniella Bach-Holm
Nikolaj Carsting Bjerrum
Anders Kruse
Inge Stendevad Nielsen

Klagesagsbehandlingen – Klagecentret, Styrelsen for Patientklager:
Jens Christian Nørregaard
Jesper Thulesen
Daniella Bach-Holm
Jimmi Wied
Jacob Thorup
Inge Stendevad Nielsen
Peter Jeppesen
Anders Kruse
Katja Christina Schielke

Acta Ophthalmologicas bestyrelse (Danske medlemmer):
Morten La Cour
Jesper Hjortdal

Nordisk Oftalmologisk komité (NOK):
Jesper Hjortdal
Peter Jeppesen (udpeget af DØO)

European Board of Ophthalmology (EBO):
Jens Folke Kiilgaard
Lotte Welinder (udpeget af DØO)

International Agency for Prevention of Blindness:
Kamilla Rothe Nissen

Revisor for Dansk Oftalmologisk Selskab:
Steffen Heegaard

Council of European Ophthalmological Society (SOE):
Steffen Heegaard

Union Européene des Médicins Spécialistes (UEMS):
Jens Folke Kiilgaard

International Federation of Ophthalmological Societies (IFOS):
Steffen Heegaard

European University Professors of Ophthalmology (EUPO):
Steffen Heegaard