Generalforsamlingsreferat

2023

Generalforsamling
Dansk Oftalmologisk Selskab
Fredag, den 15. september 2021 kl. 14.00-15.00

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 • Steffen Heegaard valgt som dirigent. Indkaldelse til general er varslet rettidigt.
 1. Mundtlig beretning fra Formanden; skriftlig beretning er lagt på hjemmesiden
 • Beretningen godkendes.
 1. Beretninger fra udvalg og kommitterede.
 • Nyt fra Diabasen ved Nis Andersen
 • Beretninger fra øvrige udvalg ligger på hjemmesiden
 1. Forslag og meddelelser fra medlemmerne
 • Der er ikke indkommet nogen forslag eller meddelelser.
 1. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 • Regnskabet godkendes
 1. Fastsættelse af kontingent
 • Bestyrelsen foreslår at fastholde årligt kontingent på 750 kr. for ikke-speciallæger og kr. 1.250 kr. for speciallæger. Dertil kommer obligatorisk abonnement på ACTA Ophthalmologica på 450 kr. Dette godkendes.
 1. Valg til bestyrelsen:

På valg:
Formanden Daniella Bach-Holm – Modtager ikke genvalg
Forslag til ny formand: Anders Ivarsen, Aarhus Universitetshospital – valgt
Christian Lahrmann, I/S Ikast Øjenklinik – genvalgt
Anja Bate, SUH, Næstved – genvalgt
Lotte Welinder, Aalborg Universitetshospital – genvalgt
Oliver Klefter, RH-Glostrup – modtager ikke genvalg

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Peter Ruhlmann, Odense Universitetshospital

Forslag til nyt bestyrelsesmedlem:
Jens Folke Kiilgaard, RH-København – valgt
Niklas Telinius, Aarhus Universitetshospital – valgt

 1. Diverse

Generalforsamling
Dansk Oftalmologisk Selskab
Fredag, den 23. september 2022 kl. 14:00– 15:00

Referat

1.  Valg af dirigent.

 • Steffen Heegaard valgt som dirigent. Indkaldelse til general er varslet rettidigt.

2.  Mundtlig beretning fra Formanden; skriftlig beretning er lagt på hjemmesiden

 • Beretningen godkendes.

3.  Beretninger fra udvalg og kommitterede.

 • Nyt fra Diabasen v/ Nis Andersen
 • Diagnose og DRG-udvalget ved Niklas Telinius
 • Beretninger fra øvrige udvalg ligger på hjemmesiden

4.  Forslag og meddelelser fra medlemmerne

 • Der er ikke indkommet nogen forslag eller meddelelser.

5.  Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

 • Regnskabet godkendes

6.  Fastsættelse af kontingent

 • Bestyrelsen foreslår at fastholde årligt kontingent på 750 kr. for ikke-speciallæger og kr. 1.250 kr. for speciallæger. Dertil kommer obligatorisk abonnement på ACTA Ophthalmologica på 450 kr. Dette godkendes.

7.  Valg til bestyrelsen:

På valg: Peter Ruhlmann – Genvalgt

Flemming Møller, Esbjerg, træder ud af bestyrelsen.
Forslag til nyt bestyrelsesmedlem: Anders Ivarsen, Aarhus Universitetshospital – Valgt

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Daniella Bach-Holm, RH-Glostrup
Oliver Klefter, RH-Glostrup
Anja Bate, SUH, Næstved
Lotte Welinder, Aalborg Universitetshospital
Christian Lahrmann, I/S Ikast Øjenklinik

8. Forslag til vedtægtsændringer – ændring af § 3 Paragraf 3:

Nuværende formulering:

 • 3. medlemskab

Som ordinært medlem kan optages enhver læge med interesse for oftalmologi. Udenlandske kolleger og studerende kan optages som ekstraordinære medlemmer uden stemmeret. Indmeldelse sker ved skriftlig anmodning herom over for bestyrelsen, og medlemskab træder i kraft, hvis bestyrelsen ikke gør indsigelse imod dette.

Et medlem kan udelukkes af selskabet, hvis forslag herom fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen. Sagen behandles på førstkommende generalforsamling og udelukkelse kræver, at 2/3 af selskabets stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af selskabets medlemmer ikke til stede sendes forslaget til skriftlig afstemning blandt selskabets stemmeberettigede medlemmer.

Udelukkelse efter den skriftlige afstemning kræver ligeledes, at 2/3 af selskabets stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Årsagen til beslutningen skal motiveres over for den pågældende. Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen. Et medlem betragtes som udmeldt af selskabet, hvis kontingent ikke er betalt 1 år efter forfaldsdagen.

Selskabet kan udnævne æresmedlemmer og korresponderende medlemmer eller på anden måde hædre personer, såfremt 2/3 af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor. Korresponderende medlemmer har ikke stemmeret. Ordinære medlemmer af et andet Nordisk Oftalmologisk Selskab er automatisk korresponderende medlemmer af Dansk Oftalmologisk Selskab. Korresponderende medlemmer modtager ikke informationer fra Dansk Oftalmologisk Selskab, men skal selv holde sig informeret via selskabets hjemmeside. Læger og andre kan med formandens billigelse indføres som gæster ved selskabets møder af ethvert af selskabets medlemmer.

Forslag til ændring:

 • 3. medlemskab

Som ordinært medlem kan optages enhver læge med dansk autorisation med interesse for oftalmologi.

Studerende, ikke-læger og udenlandske kolleger med interesse for oftalmologi kan optages som ekstraordinære medlemmer uden stemmeret. Indmeldelse sker ved skriftlig anmodning herom over for bestyrelsen, og medlemskab træder i kraft, hvis bestyrelsen ikke gør indsigelse imod dette. Alle ovenstående betaler fuldt kontingent og kan deltage i selskabets møder på lige vilkår.

Selskabet kan udnævne æresmedlemmer, såfremt 2/3 af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor. Æresmedlemmer har ikke stemmeret og betaler ikke kontingent. Æresmedlemmer kan deltage i selskabets møder på samme vilkår som øvrige medlemmer.

Et medlem kan udelukkes af selskabet, hvis forslag herom fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen. Sagen behandles på førstkommende generalforsamling og udelukkelse kræver, at 2/3 af selskabets stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af selskabets medlemmer ikke til stede sendes forslaget til skriftlig afstemning blandt selskabets stemmeberettigede medlemmer. Udelukkelse efter den skriftlige afstemning kræver ligeledes, at 2/3 af selskabets stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Årsagen til beslutningen skal motiveres over for den pågældende.

Et medlem betragtes som udmeldt af selskabet, hvis kontingent ikke er betalt 1 år efter forfaldsdagen.

Forslaget forkastes.

9.  Diverse
Intet

Generalforsamling
Dansk Oftalmologisk Selskab
Fredag, den 24. september 2021 kl. 14:00– 15:00

Referat

1.  Valg af dirigent.

 • Steffen Heegaard valgt som dirigent. Indkaldelse til general er varslet rettidigt.

2.  Mundtlig beretning fra Formanden; skriftlig beretning er lagt på hjemmesiden

 • Beretningen godkendes.

3.  Beretninger fra udvalg og kommitterede.

 • Nyt fra Diabasen v/ Nis Andersen

– Retningslinjerne fra 2018 er nu blevet implementeret med længere og individuelle screenings intervaller.

– Årlige indberetninger fra øjenlægerne er reduceret, dette skyldes dog de længere screenings intervaller

– Der er 20.000 flere patienter i databasen, aktuelt 213.287 patienter.

– VIOLA, et træningsredskab til oplæring i screening for diabetisk retinopati anbefales

 • Opstart af Dansk Selskab for Katarakt og Refraktiv kirurgi v/ Danson Muttuvelu

– Opfordring til indmeldelse i selskabet via kataraktselskab@gmail.com

 • Udvalg for Patientforløb og kliniske retningslinjer v/ Line Kessel

– Guidelines ligger på hjemmesiden

– Mangler man en guideline kan man kontakte Line Kessel, line.kessel.01@regionh.dk

 • Beretninger fra øvrige udvalg ligger på hjemmesiden

4.  Forslag og meddelelser fra medlemmerne

 • Der er ikke indkommet nogen forslag eller meddelelser.

5.  Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

 • Regnskabet godkendes

6.  Fastsættelse af kontingent

 • Bestyrelsen foreslår at fastholde årligt kontingent på 750 kr. for ikke-speciallæger og kr. 1.250 kr. for speciallæger. Dertil kommer obligatorisk abonnement på ACTA Ophthalmologica på 450 kr. Dette godkendes.

7.  Valg til bestyrelsen:

På valg:
Anja Bate – genvalgt
Lotte Welinder – genvalgt

Line Kessel, Rigshospitalet-Glostrup, træder ud af bestyrelsen.
Valgt: Oliver Klefter, Rigshospitalet-København

Inge Stendevad Nielsen, Risskov, træder ud af bestyrelsen.
Valgt: Christian Lahrmann, Ikast Øjenklinik I/S, Ikast

Øvrige bestyrelsesmedlemmer fortsætter:
Daniella Bach-Holm, Rigshospitalet-Glostrup
Flemming Møller, Esbjerg
Peter Ruhlmann, Odense Universitetshospital

8Forslag til vedtægtsændringer – ændring af § 3

3. Medlemskab
Som ordinært medlem kan optages enhver læge med interesse for oftalmologi.

Udenlandske kolleger og studerende kan optages som ekstraordinære medlemmer uden stemmeret. Indmeldelse sker ved skriftlig anmodning herom over for bestyrelsen, og medlemskab træder i kraft, hvis bestyrelsen ikke gør indsigelse imod dette.

Et medlem kan udelukkes af selskabet, hvis forslag herom fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen. Sagen behandles på førstkommende generalforsamling og udelukkelse kræver, at 2/3 af selskabets stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af selskabets medlemmer ikke til stede sendes forslaget til skriftlig afstemning blandt selskabets stemmeberettigede medlemmer. Udelukkelse efter den skriftlige afstemning kræver ligeledes, at 2/3 af selskabets stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Årsagen til beslutningen skal motiveres over for den pågældende

Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen. Et medlem betragtes som udmeldt af selskabet, hvis kontingent ikke er betalt 1 år efter forfaldsdagen.

Selskabet kan udnævne æresmedlemmer og korresponderende medlemmer eller på anden måde hædre personer, såfremt 2/3 af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor. Korresponderende medlemmer har ikke stemmeret. Ordinære medlemmer af et andet Nordisk Oftalmologisk Selskab er automatisk korresponderende medlemmer af Dansk Oftalmologisk Selskab. Korresponderende medlemmer modtager ikke informationer fra Dansk Oftalmologisk Selskab, men skal selv holde sig informeret via selskabets hjemmeside. Læger og andre kan med formandens billigelse indføres som gæster ved selskabets møder af ethvert af selskabets medlemmer.

 • Ændringen godkendes

Forslag til ændring:

3. Medlemskab
Som ordinært medlem kan optages enhver læge med interesse for oftalmologi.

Udenlandske kolleger og studerende kan optages som ekstraordinære medlemmer uden stemmeret. Indmeldelse sker ved skriftlig anmodning herom over for bestyrelsen, og medlemskab træder i kraft, hvis bestyrelsen ikke gør indsigelse imod dette.

Et medlem kan udelukkes af selskabet, hvis forslag herom fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen. Sagen behandles på førstkommende generalforsamling og udelukkelse kræver, at 2/3 af selskabets stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af selskabets medlemmer ikke til stede sendes forslaget til skriftlig afstemning blandt selskabets stemmeberettigede medlemmer. Udelukkelse efter den skriftlige afstemning kræver ligeledes, at 2/3 af selskabets stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Årsagen til beslutningen skal motiveres over for den pågældende.

Et medlem betragtes som udmeldt af selskabet, hvis kontingent ikke er betalt 1 år efter forfaldsdagen.

Selskabet kan udnævne æresmedlemmer og korresponderende medlemmer eller på anden måde hædre personer, såfremt 2/3 af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor. Æresmedlemmer betaler fuldt kontingent. Æresmedlemmer og korresponderende medlemmer har ikke stemmeret. Ordinære medlemmer af et andet Nordisk Oftalmologisk Selskab er automatisk korresponderende medlemmer af Dansk Oftalmologisk Selskab. Korresponderende medlemmer modtager ikke informationer fra Dansk Oftalmologisk Selskab, men skal selv holde sig informeret via selskabets hjemmeside. (-)

 • Ændringen godkendes ikke, idet denne skal omformuleres.

9.  Diverse

Generalforsamlingen blev afholdt virtuelt. Alle medlemmer havde forud for generalforsamlingen fået tilsendt et personligt link til generalforsamlingen og afstemningerne undervejs.

Punkt 1. Valg af dirigent. Steffen Heegaard vælges til dirigent.

Punkt 2. Formand, Daniella Bach-Holm, aflagde mundtlig beretning om det seneste års gang i Dansk Oftalmologisk Selskab. Skriftlig beretning er lagt på hjemmesiden.

Punkt 3. Beretninger fra udvalg og kommitterede.

Jesper Hjortdal havde lavet en præsentation omkring Acta Ophthalmologica. Det går godt med Acta, der indsendes et stigende antal manuskripter og impact factor for Acta stiger samtidig med publikationstiden reduceres.
Nis Andersen præsenterede Diabase årsrapport og kom med opdateringer fra Diabase.
På hjemmesiden er beretninger fra andre udvalg under DOS.

Punkt 4. Forslag og meddelelser fra medlemmerne. Ingen indkomne forslag eller meddelelser.

Punkt 5. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. Flemming Møller (kasserer) fremlægger det reviderede årsregnskab. Regnskabet balancerer i år, men der er udfordringer med at få udgifter og indtægter til at mødes og det forventes derfor at det bliver nødvendigt med tiltag for at opnå en bedre balance fremadrettet. Regnskabet godkendes.

Punkt 6. Fastsættelse af kontingent. Det blev vedtaget at fastholde det årlige kontingent på 750 kr. for ikke-speciallæger og kr. 1.250 kr. for speciallæger. Dertil kommer det obligatoriske abonnement på ACTA Ophthalmologica på 450 kr.

Punkt 7. Valg til bestyrelsen:

På valg:
Daniella Bach-Holm og Flemming Møller blev genvalgt.

Majbrit Lind, træder ud af bestyrelsen og takkes for en mangeårig god indsats. Peter Ruhlmann, Øjenafdelingen, Odense, vælges som nyt bestyrelsesmedlem.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Inge Stendevad, Risskov
Anja Bate, Øjenafdelingen, Næstved
Lotte Welinder, Øjenafdelingen, Aalborg Universitetshospital
Line Kessel, Øjenafdelingen, Glostrup

Punkt 8. Forslag til vedtægtsændringer – ændring af § 3 og § 6
Paragraf 3:
Nuværende formulering:
Som ordinært medlem kan optages enhver læge med interesse for oftalmologi. Udenlandske kolleger og studerende kan optages som ekstraordinære medlemmer uden stemmeret.

Indmeldelse sker ved skriftlig anmodning herom overfor bestyrelsen, og medlemskab træder i kraft, hvis bestyrelsen ikke har modtaget indsigelse senest 14 dage efter, at medlemmerne er gjort skriftligt bekendt med det ønskede medlemskab.

Indsigelse behandles på førstkommende generalforsamling og nægtelse af optagelse kræver, at ½ af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Et medlem kan udelukkes af selskabet, hvis forslag herom fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen. Sagen behandles på førstkommende generalforsamling og udelukkelse kræver, at 2/3 af selskabets stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.  Er 2/3 af selskabets medlemmer ikke til stede sendes forslaget til skriftlig afstemning blandt selskabets stemmeberettigede medlemmer. Udelukkelse efter den skriftlige afstemning kræver ligeledes, at 2/3 af selskabets stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Årsagen til beslutningen skal motiveres over for den pågældende.

Forslag til ny formulering:
Som ordinært medlem kan optages enhver læge med interesse for oftalmologi. Udenlandske kolleger og studerende kan optages som ekstraordinære medlemmer uden stemmeret. Indmeldelse sker ved skriftlig anmodning herom over for bestyrelsen, og medlemskab træder i kraft, hvis bestyrelsen ikke gør indsigelse imod dette.

Et medlem kan udelukkes af selskabet, hvis forslag herom fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen. Sagen behandles på førstkommende generalforsamling og udelukkelse kræver, at 2/3 af selskabets stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.  Er 2/3 af selskabets medlemmer ikke til stede sendes forslaget til skriftlig afstemning blandt selskabets stemmeberettigede medlemmer. Udelukkelse efter den skriftlige afstemning kræver ligeledes, at 2/3 af selskabets stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Årsagen til beslutningen skal motiveres over for den pågældende.

Forslaget vedtages.

Paragraf 6 – økonomi:

Nuværende formulering:
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Medlemskontingent forfalder ved regnskabsårets begyndelse og fastsættes på den årlige generalforsamling. Æresmedlemmer, korresponderende medlemmer og ekstraordinære medlemmer samt ordinære medlemmer over 70 år er kontingent­frie.

Forslag til ny formulering:
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Medlemskontingent forfalder i løbet af regnskabsåret og fastsættes på den årlige generalforsamling. Yngre læger og medlemmer over 70 år betaler et reduceret kontingent. Som betalende medlem af Dansk Oftalmologisk Selskab abonnerer man også på Acta Ophthalmologica. Æresmedlemmer, korresponderende medlemmer og ekstraordinære medlemmer er kontingent­frie og skal ikke abonnere på Acta Ophthalmologica.

Forslaget vedtages

Punkt 9. Diverse. Der er ikke indkommet punkter til behandling under punkt 9.

Referat fra generalforsamling i Dansk Oftalmologisk Selskab
Fredag, den 20. september 2019 – Afholdt i tidsrummet 15:30 – 16:15

Bestyrelsesmedlemmer:
Steffen Heegaard (formand), Flemming Møller (næstformand og kasserer), Inge Stendevad, Majbrit Lind, Anders Kruse, Daniella Bach-Holm og Karen Bjerg Pedersen (videnskabelig sekretær). Alle tilstede.

Punkt 1: Valg af dirigent. Jesper Hjortdal er foreslået af bestyrelsen
Jesper Hjortdal blev valgt.

Punkt 2: Mundtlig beretning fra Formanden; skriftlig beretning er lagt på hjemmesiden
Afgående formand Steffen Heegaard gennemgik årets højdepunkter og så tilbage på highlights i hans formandsperiode.

Punkt 3: Beretninger fra udvalg og kommitterede; nogle er allerede lagt på hjemmesiden
Lotte Welinder berettede fra arbejdet i EBO/UEMS, Der var også i år en stor søgning til EBO eksamen og der er tilfredshed med ordningen. I 2020 åbnes der for muligheden for at tage EBO eksamen i Berlin også. Der blev også berettet om subspecialiseringseksaminer og muligheden for at søge legater under programmet EBO Educational Exchange Program.

Uddannelsesudvalget var repræsenteret ved Lisbeth Sandfeld. Der blev berettet om den reviderede målbeskrivelse, herunder kompetencekort, kurser og mål for ophold i praksis. Kompetencekortene er obligatoriske. De obligatoriske kurser er i alt væsentligst uforandret fra tidligere. Der er tilføjet et overordnet mål for opholdet i speciallægepraksis omkring forpligtelsen, som den praktiserende øjenlæge har overfor regionen og som klinikejer.

Øvrige beretninger ligger på hjemmesiden.

Punkt 4: Forslag og meddelelser fra medlemmerne
Der er ikke kommet forslag eller meddelelser fra medlemmerne til generalforsamlingen

Punkt 5: Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
Kasserer Flemming Møller gennemgik regnskabet for 2018. Resultatet blev et mindre underskud på 163.000kr. Fremtidig praksis for uddeling af legater blev gennemgået, således at vi afventer uddeling af legater til vi kender årets resultat. Et eventuelt overskud vil så kunne uddeles det efterfølgende år.

Punkt 6: Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsens forslag om kontingent forhøjelse blev vedtaget efter afstemning.

Punkt 7: Valg til bestyrelsen
Inge Stendevad og Majbrit Lind blev genvalgt. Daniella Bach Holm blev valgt som formand. Lotte Welinder, Anja Bate og Line Kessel blev valgt.

Punkt 8: Forslag til vedtægtsændringer – ændring af § 4
Punktet blev vedtaget af generalforsamlingen

Punkt 9: Diverse
Bemærkninger fra Nis Andersen.

Referent: Anders Kruse, bestyrelsesmedlem

Referat fra generalforsamling i Dansk Oftalmologisk Selskab
Fredag, den 28. september 2018 – Afholdt i tidsrummet 15:00 – 16:15

Bestyrelsesmedlemmer:
Steffen Heegaard (formand), Flemming Møller (næstformand og kasserer), Inge Stendevad, Majbrit Lind, Anders Kruse og Karen Bjerg Pedersen (videnskabelig sekretær). Alle tilstede.

1. Valg af dirigent. Jesper Hjortdal er foreslået af bestyrelsen
Accept heraf.

2. Mundtlig beretning fra Formanden; skriftlig beretning er lagt på hjemmesiden
Formanden kom med en kort beretning fra årets gang samt bestyrelsens arbejde og opgaver.

3. Beretninger fra udvalg og kommitterede; nogle er allerede lagt på hjemmesiden
Lotte Welinder berettede om EBO eksamen samt det afholdte værtskabsmøde i Danmark i sommer.

Toke Bek berettede kort fra fagudvalget vedrørende dyr øjenmedicin.

Formanden Steffen takkede Historisk udvalg samt Velux Fondens repræsentant for deres store arbejde samt støtte til den netop trykte bog ”Øjenfagets Udvikling”.

4. Forslag og meddelelser fra medlemmerne
Ingen indkomne forslag.

5. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
Kassereren Flemming fremlagde årsregnskabet. Dette blev godkendt.

6. Fastsættelse af kontingent (foreslås uændret 750 kr./år)
Godkendt.

7. Valg til bestyrelsen
Flemming Møller, valgt 23/9-2016 – modtager genvalg.
Daniella Bach-Holm – nyvalg.

Begge godkendt.

8. Forslag til vedtægtsændringer – ændring af § 9
Nuværende formulering:

Paragraf 9 opløsning
Selskabet kan kun opløses, såfremt forslag derom stilles ved indkaldelse til en generalforsamling.
På generalforsamlingen skal 2/3 af Selskabets stemmeberettigede medlemmer stemme for opløsning, for at denne effektueres.
Er 2/3 af Selskabets stemmeberettigede medlemmer ikke tilstede ved generalforsamlingen, udsendes forslag om Selskabets opløsning til afstemning blandt Selskabets medlemmer. Ved den skriftlige afstemning skal mere end halvdelen af de afgivne stemmer stemme for opløsning, for at denne effektueres.
I tilfælde af opløsning beslutter generalforsamlingen, hvilke almennyttige formål Selskabets midler skal tilfalde.

Ny formulering:
Paragraf 9 opløsning
Selskabet kan kun opløses, såfremt forslag derom stilles ved indkaldelse til en generalforsamling.
På generalforsamlingen skal 2/3 af Selskabets stemmeberettigede medlemmer stemme for opløsning, for at denne effektueres.
Er 2/3 af Selskabets stemmeberettigede medlemmer ikke tilstede ved generalforsamlingen, udsendes forslag om Selskabets opløsning til afstemning blandt Selskabets medlemmer. Ved den skriftlige afstemning skal mere end halvdelen af de afgivne stemmer stemme for opløsning, for at denne effektueres.
I tilfælde af opløsning beslutter generalforsamlingen, hvilke non-profit velgørende organisationer eller formål Selskabets midler skal tilfalde.

Forslaget blev godkendt.

9. Diverse
Bestyrelsen oplyste, at man ville undlade en siddende middag efter næste års Videnskab- og General­forsamlingsmøde. Flere medlemmer opponerede imod dette. Andre muligheder, herunder separat egenbetaling for middagen for de som ønsker den, blev diskuteret. Bestyrelsen vil overveje emnet igen.

Et medlem ytrede ønske om bedre frokostforhold på januarmødet, hvilket flere andre medlemmer tilsluttede sig.

Referent:
Karen Bjerg Pedersen, Videnskabelig Sekretær

Referat fra generalforsamling i Dansk Oftalmologisk Selskab
Fredag, den 15. september 2017 – Afholdt i tidsrummet 15:00 – 16:15

Dagsorden

 1. Valg af dirigent: Jesper Hjortdal blev valgt.
 2. Mundtlig beretning fra Formanden: skriftlig beretning er lagt på hjemmesiden.
 3. Beretninger fra udvalg og kommitterede: Skriftlige beretninger ligger på hjemmesiden. Kort mundtlig beretning fra Anders Kruse om Styrelsen for Patientsikkerheds virke.
 4. Forslag og meddelelser fra medlemmerne: Intet at berette.
 5. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse: Flemming Møller fremlagde det reviderede regnskab, og det blev godkendt af generalforsamlingen.
 6. Fastsættelse af kontingent (foreslås uændret 750 kr./år): Kontingentet blev vedtaget uforandret.
 7. Valg til bestyrelsen:
  Nedenstående medlemmer var på valg, og alle modtog genvalg:
  Anders Kruse
  Karen Bjerg Pedersen
  Inge Stendevad
  Majbrit Lind
  Steffen Heegaard
 8. Forslag til vedtægtsændringer – Ændring af paragraf 4 vedrørende valg til bestyrelsen.
  Følgende formulering blev vedtaget:
  – 4. ledelse

Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Bestyrelsen søges sammensat således, at alle regioner er præsenteret, såvel som læger i faste hospitalsstillinger, praktiserende speciallæger og yngre læger.
Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling og bestyrelsesmedlemmernes funktionstid er 2 år med ret til 2 genvalg, hver med funktionstid af 2 år.
Formanden vælges ved direkte, personligt valg, og formandsvalget finder sted adskilt fra og før valget af andre bestyrelsesmedlemmer på ulige år. Formandens funktionstid er som den øvrige bestyrelses. På ulige år vælges desuden 2 – 4 ordinære medlemmer til bestyrelsen.
På lige år vælges de øvrige 2 – 4 medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær samt vedtager en forretningsorden. Over forhandlingerne føres en protokol.
Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp og på anden måde honorere udført arbejde.
Ved vakance i bestyrelsen foretages suppleringsvalg for den resterende del af valgperioden.

–    9. Eventuelt: intet at berette.

 

Referat: Karen Bjerg Pedersen – 29. september 2017

Referat fra generalforsamling i Dansk Oftalmologisk Selskab
Fredag, den 23. september 2016 – Afholdt i tidsrummet kl. 14:45 – 16:00

Dagsorden

 1. Valg af dirigent: Jesper Hjortdal blev valgt
 2. Mundtlig beretning fra Formanden: skriftlig beretning er lagt på hjemmesiden
 3. Beretninger fra udvalg og kommitterede: Skriftlige beretninger ligger på hjemmesiden. Korte mundtlige beretninger ved Jesper Hjortdal vedrørende Synoptikfondet og udvalget vedrørende faglig profil og Anders Kruse omkring Patientombuddets virke.
 4. Forslag og meddelelser fra medlemmerne: Intet at berette
 5. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse: Per Flesner fremlagde det reviderede regnskab og det blev godkendt af generalforsamlingen.
 6. Fastsættelse af kontingent (foreslås uændret 750 kr./år): Kontingentet blev vedtaget uforandret.
 7. Valg:
  Valg til Bestyrelsen:
  Per Flesner afgik og modtog ikke genvalg
  Flemming Møller blev valgt
  Ditte Erngaard afgik og modtog genvalg
 8. Forslag til vedtægtsændringer – Firmamedlemskab.

Bestyrelsen støtter op om følgende vedtægtsændring:
”Som medlemmer kan optages firmaer med tilknytning til det oftalmologiske område.”
Et firmamedlemskab skal koste kr. 5.000,00 årligt, og betingelserne foreslås at være følgende:

Firmamedlemskab
Det er muligt for firmaer med tilknytning til oftalmologien at opnå ekstraordinært medlemskab. Medlemskabet inkluderer:

 • Deltagelse i selskabets videnskabelige møder for et rimeligt antal af firmaets medarbejdere.
 • Deltagelse i selskabets efteruddannelseskurser i et begrænset omfang, således at højst 10% af pladserne ved et givet kursus kan beslaglægges af firmaer.
 • Deltagelse i selskabets sociale arrangementer for 1 person med ledsager efter samme vilkår, som gælder for selskabets øvrige medlemmer.
 • Modtagelse af alle meddelelser fra selskabet

Firmamedlemskabet skal tegnes for en navngivet person i firmaet. Dette medlem kan efter ønske udskiftes 1 gang årligt ved skriftlig henvendelse til selskabet. Medlemskabet skal besluttes på den ordinære generalforsamling. Det er Dansk Oftalmologisk Selskabs håb, at firmaer med tilknytning til det oftalmologiske fagområde vil finde interesse i at blive optaget som medlemmer. Ansøgning om medlemskab rettes til sekretariatet.

Efter en grundig debat blev forslaget taget af dagsordenen.

-9. Eventuelt: intet at berette

 

Referat: Anders Kruse 22. oktober 2016

Fredag den 18. september 2015
kl. 14:45 – 16:15

1. Valg af dirigent. Jan Ulrik Prause var foreslået af bestyrelsen og blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dermed lovlig,

2. Mundtlig beretning fra afgående formanden Jesper Hjortdal, skriftlig beretning er lagt på hjemmesiden.

3. Beretninger fra udvalg og kommitterede.

Uddannelsesudvalget og De regionale ansættelsesudvalg ang. uddannelsesstillinger ved Carl Uggerhøj Andersen. Beretning ligger på hjemmesiden.

Reræsentantskab i LVS, Styregruppen for WebSyn, International Agency for Prevention of Blindness  ved Kirsten Baggesen. Intet at berette

EBO, UEMS  ved Lotte Welinder. Rapport er lagt på hjemmesiden.

I sin mail skriver LW: 1) Der mangler danske eksaminatorer. Måske nogle af de danske FEBOs kunne tænke sig dette. Det er en spændende og overskuelig opgave- skriv endelig.
2) Der er flere subspecialiseringseksaminer på vej- i år debuterede glaukom eksamen- interesserede skal endelig sige til. I år tilmeldte 18 sig, 11 var kvalificerede og 9 bestod.

Patiensforløbsudvalget, Fagudvalg vedr. medicinsk behandling af aldersrelateret makuladegeneration (våd AMD), diabetisk makulaødem og retinal venetrombose under RADS ved Toke Bek har indsendt rapport, som ligger på hjemmesiden

Udvalget for angiostatisk behandling,– Torben Lykke Sørensen fremlagde mundtlig beretning.

Arbejdsgruppe ang. von Hippel Lindaus sygdom ved Hans Ulrik Møller som intet havde at berette

Vejledende udvalg vedr. AMD og kosttilskud ved Carsten Edmund havde intet at berette

DGR udvalget – Birgit Kjer har indsendt rapport, som er lagt på hjemmesiden

SST specialarbejdsgruppe for oftalmologi ved Morten la Cour havde intet at berette

DiaBase udvalget ved Nis Andersen fremlagde mundtlig beretning.

SST inspektor ved uddannelsesafdeling Region Syd –  Kirsten Bjerre

SST inspektor ved uddannelsesafdeling Region Nord – Jesper Engholt Eriksen

Arbejdsgruppen vedr. faglig profil, Synoptikfonden blev nævnt i formandens beretning.

Patientombuddet, SST arbj. gruppe for national klinisk retningslinje for høfeber g allergisk helårssnue – Steffen Heegaard aflagde mundtlig beretning og meddelte at han ikke fortsætter som sagkyndig i patientombuddet.

Arbejdsgruppe vedr. nationale retningslinjer for diabetesbehandling ved  Michael Larsen havde intet at berette

Historisk udvalg – Mogens Norn har indsendt beretning, som ligger på hjemmesiden. Ønsker at afgå som formand og overlader formandsskabet til Eva Ottaway

Øjenforeningen Værn om Synet, Dansk Thyreoidea Selskab, SST inspektor ved uddannelsesafdeling Region Øst ved Anne Wiencke Lund havde intet at berette

ACTA, NOK,  IFOS, SOE, EUPO – JUP berettede kort mundtligt.

Rådgivende udvalg vedr. kosmetisk kirurgi –  Peter Toft og Steen Hagen Petersen har intet at berette. Udvalget blev efter forslag nedlagt.

4. Forslag og meddelelser fra medlemmerne
     Ingen indkomne forslag.

5. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab
    Kasserer Per Flesner fremlagde det reviderede regnskab for 2014 som blev godkendt af generalforsamlingen.

6. Fastsættelse af kontingent. Generelforsamlingen vedtog uændret 750 kr/år

7. Valg:

Valg af formand:

Jesper Hjortdal afgik

Steffen Heegaard var foreslået af bestyrelsen og blev valgt

Valg til Bestyrelsen:

Anders Kruse afgik og blev genvalg

Lone Tingsgaard afgik og modtog ikke genvalg

Jørgen Villumsen afgik og modtog ikke genvalg

Karen Bjerg Pedersen blev valgt

Majbrit Lind blev valgt

Inge Stendevad Nielsen blev valgt

8. Eventuelt. Intet under dette punkt.

Referat ved Anders Kruse, 18. oktober 2015