Nuværende guidelines

  • Alle
  • Andet
  • Børn
  • Cornea
  • Externa
  • Glaukom
  • Internationale
  • Katarakt
  • Neuro
  • Retina
AK vejledning – Antikoagulationsbehandling i forbindelse med øjenoperationer

Aldersrelateret maculadegeneration (AMD): Retningslinjer for henvisning, behandling, kontrol og afslutning.

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af diabetisk maculaødem (Medicinrådet/RADS)

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af retinal veneokklusion (Medicinrådet/RADS)

   

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af våd aldersrelateret maculadegeneration (våd AMD) (Medicinrådet/RADS)

DOS Refraktionskirurgi anbefalinger 2020

DOS vejledning om AMD og kosttilskud

Dry Eye Disease – Nordic Guidelines 2016

EGS guidelines om glaukom

Terminology and guidelines for glaucoma 5th edition EGS

Forebyggelse af myopi-progression hos børn – en evidensopdatering

Genbehandling af øjeninstrumenter

IIH Referenceprogram

Referenceprogram for idiopatisk, intrakraniel hypertension IIH referenceprogram

Instruks præ- og postseptal cellulitis hos børn og unge

Denne instruks er fra Dansk Pædiatrisk Selskab.

Klinisk retningslinje for behandling af katarakt hos børn i aldersgruppen 0-6 år

National klinisk retningslinje for behandling af aldersbetinget grå stær

National klinisk retningslinje for behandling af høfeber (allergisk rhinokonjunktivitis)

National retningslinje for screening af diabetisk retinopati

Hermed den nyeste retningslinje for screening af diabetisk retinopati:

Overskydende hud på øvre øjenlåg – faglige visitationsretningslinjer

Retningslinje for Okulære Melanomer

Synsfeltskrav til kørekort

Hermed undersøgelse for synsfeltskrav til kørekort. Vejledende anbefalinger.

Udredning af arveligt betingede øjensygdomme

Holdningspapir udarbejdet i 2020 af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Oftalmologisk Selskab og Dansk Selskab for medicinsk Genetik.

Vejledende anbefalinger for glaukom screening ved familiær disposition for glaukom

Vejledende kliniske retningslinier for screening og behandling af ROP i Danmark

Vejledende retningslinjer for behandling af herpes simplex og herpes zoster keratit

Vejledning til udredning og henvisning af patienter med en retinal arterie okklusion

VKC Klinisk retningslinje 1. september 2021