DOS videreuddannelse

 

Dansk Oftalmologisk Selskab uddeler i regnskabsår med positivt regnskab legater fra arven efter Oda Karen Pedersen, som døde i 1999.

Legatet er tiltænkt støtte til længerevarende studie- og uddannelsesophold. Ansøgninger om støtte til uddannelse inden for fagområder, hvor der mangler ekspertise i Danmark samt udlandsophold, vil blive prioriteret højt. Ansøgninger om støtte til korte kurser og kongresdeltagelse vil blive prioriteret lavt.

Legatet annonceres i brevet med indkaldelse til Videnskab og Generalforsamling, som udsendes til Selskabets medlemmer i august måned. Ansøgningsfristen for legatet er 15. november. Et kort abstract og CV skal vedlægges ansøgningen. Ansøgningen indsendes til DOS sekretariat, kun pr. mail.

Legattildelingen besluttes af DOS´s bestyrelse blandt de fremsendte ansøgere. Legatmodtagerne får besked direkte, hvorefter legatet udbetales straks. Den modtagne legatstøtte skal bruges inden for et år efter tildelingen. Der skal indsendes dokumentation for beløbets anvendelse i form af kvitteringer.

Desuden meddeles legatmodtagerne på årets Julemøde.

Selskabet har indberetningspligt til Skat og Selskabets revisor råder til at man opretter en forskningskonto med henblik på udbetaling af legatet.