Finansiering

Drift af hjemmeside og udgifter til mødeaktiviteter finanseres af annoncebidrag fra medicinalindustrien.

​Udgifter til afholdelse af symposier søges spnsoreret af medicinalindustrien.

Medicinalindustrien har ingen indflydelse på selskabets aktiviteter eller hjemmesidens indhold.