DSKRK Vedtægter

Vedtægter for Dansk Selskab for Katarakt og Refraktiv Kirurgi

Navn:
Dansk Selskab for Katarakt og Refraktiv Kirurgi

Formål:
Inden for dansk katarakt og refraktiv kirurgi:

 • Fremme og sikre kvaliteten
 • Indsamle, udveksle og formidle viden og erfaring
 • Skabe et kollegialt netværk
 • Stimulere dansk forskning
 • Styrke og indgå i et internationalt netværk
 • Stimulere uddannelse og videreuddannelse
 • Rådgive sundhedsmyndigheder, uddannelsesinstitutioner, patientforeninger, etc.
 • Faglig anbefaling og påvirkning af nationale guidelines
 • Afholde årlig katarakt enquete med opgørelse af praksis indenfor katarakt kirurgi

Bestyrelse:
Består af

 • 1 repræsentant fra hver dansk øjenafdeling, der foretager katarakt kirurgi
 • 1 repræsentant fra hver dansk øjenafdeling, der foretager refraktiv kirurgi
 • 1 repræsentant fra praktiserende øjenlæger
 • 1 repræsentant fra Scandinavian Society for Cataract and Refractive Surgery (SSCRS)

Bestyrelsens sammensætning baseres på selvsupplering. Interesserede kan henvende sig. For alle poster er man valgt for 2 år ad gangen med mulighed for genvalg.

Medlemskab:
Øjenlæger og forskere med interesse for katarakt og refraktiv kirurgi kan blive medlem. Medlemskab opnås ved registrering på hjemmesiden. Medlemskabet skal godkendes. Medlemskabet er gratis.

Hjemmeside:
Lagt ind under DOS’ hjemmeside for at sikre overholdelse af GDPR.

Mødeaktivitet:
Årligt møde i forbindelse med Dansk Oftalmologisk Selskabs “Videnskab og Generalforsamling” om efteråret. Dette årlige møde består først af bestyrelsesmøde efterfulgt af generalforsamling og dernæst fagligt møde.

Finansiering:
Selskabet afholder til mødeaktivitet via medicinalindustrien.

Medicinalindustrien har ingen indflydelse på selskabets aktiviteter eller hjemmesidens indhold