Veluxfonden

 

At støtte øjenforskning er et prioriteret område i VELUX FONDEN, som har støttet øjenforskning i snart 40 år. Der er i 2019 i alt kr. 13 mio. til rådighed til forskningsprojekter.

VELUX FONDEN har igennem årene bevilget midler til en bred vifte af øjenprojekter, som spænder fra basal laboratorieforskning, epidemiologiske studier til kliniske studier.

Formålet er at støtte perspektivrig øjenforskning af høj forskningsmæssig kvalitet samt projekter af høj relevans for øjenforskningen. Samt at sikre  dygtige øjenforskere i Danmark, der kan arbejde hen imod bedre forståelse af årsagerne til øjensygdomme og sikre den bedst mulige patientbehandling.

Skolarstipendier til medicinstuderende
VELUX FONDEN udbyder skolarstipendier på op til kr. 145.000 til unge øjenforskere. Skolarstipendierne er målrettet medicinstuderende, der kan bruge det i et forskningsår ved et af de danske universiteters medicinske fakulteter eller hospitalernes øjenafdelinger.

Skolarprojektets hovedtema skal være perspektivrig øjenforskning og projekter, der er drevet af høj relevans for øjenforskningen. Under dette tema kan både basalforskning og kliniske projekter komme i betragtning, ligesom tværfaglige projekter også kan ansøge om støtte.

Skolarprojektet må gerne være sammenhængende med den studerendes speciale.

Der er ansøgningsfrist to gange årligt i april/maj og i september. Næste ansøgningsfrist er den 18. september 2019 kl. 13.00 – med forventet projektstart i forårssemesteret 2020.

Læs mere her.

Større nationale øjenprojekter
VELUX FONDEN støtter nationale projekter, hvor der samarbejdes mellem flere fagområder samt afdelinger og institutter i Danmark – og gerne også med udlandet. Med støtte til større projekter ønsker fonden at fremme projekter af strategisk karakter, hvor der arbejdes over enkeltprojekter og med en samlet overordnet idé.

Ansøgninger modtages og behandles løbende.

Har du en ide til et større nationalt projekt så kontakt programschef Lise Bonnevie (lbo@veluxfoundations.dk) for en indledende afklaring.

Læs mere her.

www.veluxfoundations.dk

Nyhed / News: THE VELUX FOUNDATIONS on Facebook