Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Mohamed Belmouhand – Ph.D. forsvar

14. januar kl. 14:00 - 17:00

”Small hard drusen and their relations to age-related macular degeneration“

Forsvaret vil foregå virtuelt og kan tilgås via nedenstående link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzljNTQ4OWItZTQ4Ni00MmE2LTg5ZWMtNGU5NDJjM2ViMzBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22421c9c18-32c7-4250-84e0-c1626f963b1f%22%2c%22Oid%22%3a%2203d129dd-d06c-4d96-ba3d-89b548700625%22%7d

Mohamed Belmouhand, Afd. for Øjensygdomme, RH-Glostrup:

Hovedformålet med min afhandling er at belyse små hårde drusers relation til udvikling af aldersrelateret makuladegeneration (AMD). For at besvare dette har vi udført et stort tvillingestudie med følgende tre hovedspørgsmål:

  1. Er tilstedeværelsen af små hårde druser associeret med AMD-druser og andre AMD-associeret risikofaktorer i et tværsnitsstudie?
  2. Hvad er arveligheden af talrige små hårde druser og AMD-druser i et tværsnitsstudie?
  3. Hvilke faktorer er associeret med udvikling af talrige små hårde druser og AMD-druser, og i hvor høj grad er dette forklaret af arvelige faktorer i et 20-års opfølgningsstudie?

Vores resultater tyder på at talrige små hårde druser og AMD har en sammenlignelig risiko- og arvelighedsprofil. Sammenholdt med vores 20-års opfølgningsstudie, tyder resultaterne på, at talrige små hårde druser kan betragtes som en præ-AMD-fænotype hos nogle individer.

Detaljer

Dato:
14. januar
Tidspunkt:
14:00 - 17:00
Begivenhed Kategori:

Sted

Virtuelt