DSKRK Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer 2023:

Formand: Lars Morten Holm (Glostrup) (valgt sept. 22)
Næstformand: Jesper Bregnhøj udgår
Kasserer: Michael Lindholt (praksis) (valgt sept. 22)
IT-Ansvar: Katja Christina Schielke  ​(valgt sept. 22)
Fundraiser: Ubesat

Øvrige afdelingsansvarlige:
Amir Tehrani (Næstved)
Anders Søndergaard/Claus Pommerencke (Vejle)
Jakob Thorup (AUH) (Erstatter Jesper Bregnhøj)
Jan Kjær Pedersen (Randers)
Jesper Hjortdal (AUH)
Martin Severinsen (Nordisk Rep.)
Martin Thorwest/Brigitte Wegner (Sønderborg)
Mette Slot Nielsen (Gødstrup)
Michael Læssø (Roskilde)
Niels Lyhne (Refraktiv Odense)
Priya S. Pedersen (AAU)