Bestyrelsen

Består af en repræsentant fra hver dansk øjenafdelingsmatrikel og 1 repræsentant fra praktiserende øjenlæger. Bestyrelsens sammensætning baseres på selvsupplering. Alle funktioner besættes i 2 år.

Bestyrelsesmedlemmer 2022

Formand: Lars Morten Holm

Næstformand: Danson V. Muttuvelu

Kasserer: Ubesat

Fundraiser: Ubesat

IT-Ansvar: Katja Christina Schielke