Alcon

 

Alcon Kursuslegat er et klinisk- videnskabeligt studie- og forskningslegat. Legatets formål er at støtte og opmuntre til klinisk oftalmologisk forskning. Der støttes derfor primært kursus- og kongresdeltagelse, hvor ansøgeren er aktiv ved fremlæggelse af egne forskningsresultater eller lignende. Desuden støttes publikation af egen forskning i form af tidsskriftsartikler, bøger, lærebøger og lignende. Legatet kan uddeles som hel eller delvis støtte.

Legatet annonceres i brevet med indkaldelse til Videnskab og Generalforsamling, som udsendes til Selskabets medlemmer i august måned og kan kun søges af Selskabets medlemmer (man skal være læge for at kunne blive medlem af DOS). Ansøgningsskemaet bliver herefter lagt på hjemmesiden. Ansøgningsfristen for legatet 15. november. Ansøgningen vedlagt kort abstract og CV indsendes til DOS sekretariat på dos@dadlnet.dk. DOS´s bestyrelse vælger blandt de fremsendte ansøgere at indstille til legattildeling, men Alcon skal i sidste ende godkende indstillingerne.

Legatmodtagerne bliver normalt annonceret på Julemødet. Legatet udbetales først, når vi har modtaget dokumentation for legatets anvendelse i form af kvitteringer. Den modtagne legatstøtte skal bruges inden for et år efter tildelingen.

Desuden meddeles legatmodtagerne på årets Julemøde og navnene nævnes i Oftalmolog.

Selskabet har indberetningspligt til Skat og Selskabets revisor råder til at man opretter en forskningskonto med henblik på udbetaling af legatet.

Alcon-ansøgningsskema-2022