Alcon

 

Alcon Kursuslegat er et klinisk- videnskabeligt studie- og forskningslegat. Legatets formål er at støtte og opmuntre til klinisk oftalmologisk forskning. Der støttes derfor primært kursus- og kongresdeltagelse, hvor ansøgeren er aktiv ved fremlæggelse af egne forskningsresultater eller lignende. Desuden støttes publikation af egen forskning i form af tidsskriftsartikler, bøger, lærebøger og lignende. Legatet kan uddeles som hel eller delvis støtte.

Legatet annonceres i brevet med indkaldelse til Videnskab og Generalforsamling, som udsendes til Selskabets medlemmer i august måned og kan kun søges af Selskabets medlemmer (man skal være læge for at kunne blive medlem af DOS). Ansøgningsskemaet bliver herefter lagt på hjemmesiden. Ansøgningsfristen for legatet 15. november. Ansøgningen vedlagt kort abstract og CV indsendes til DOS sekretariat, kun pr. mail.

Legattildelingen besluttes af DOS´s bestyrelse blandt de fremsendte ansøgere. Legatmodtagerne får besked direkte, hvorefter legatet udbetales straks. Den modtagne legatstøtte skal bruges inden for et år efter tildelingen. Der skal indsendes dokumentation for beløbets anvendelse i form af kvitteringer.

Desuden meddeles legatmodtagerne på årets Julemøde og navnene nævnes i Oftalmolog.

Selskabet har indberetningspligt til Skat og Selskabets revisor råder til at man opretter en forskningskonto med henblik på udbetaling af legatet.

Alcon-ansøgningsskema-2021